lean materiały

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w modelach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w danym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszelkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a przy tym zupełnie niepotrzebnych. Zarządzanie łańcuchem dostaw gra Priorytetowym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zmniejszenie marnotrawienia zarówno w aspekcie siły roboczej jak i używanych materiałów. Zastosowanie metod lean management daje możliwość zdobycia takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie z reguły poprawiają się. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z dziedziny lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania oceny, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.