nawóz chelatowy

Nawóz jest ostrożnym wydatkiem w całościowych kosztach produkcji ponoszonych w sadownictwie. Jednak niesprawne techniki stosowania nawozów zmniejszą efektywność ich wyeksploatowania przez drzewka. Zastosowanie pokaźniejszych dawek w celu wyrównania strat nie jest rozwiązaniem, ponieważ nieefektywne zastosowanie nawozów może również zakwaszać glebę, a w dłuższym okresie zanieczyszczać wodę drenażową.

nawóz magnezowy

Nawozy w sadownictwie – efektywność zastosowania

Długoterminową odpowiedzią na dobre wykorzystanie nawozów w sadach jest poprawne przemyślenie strategii ich stosowania, aby upewnić się, że jest ona tak efektywna, jak to tylko możliwe – oczywiście biorąc pod uwagę warunki i możliwości. W większości sadów nawóz przekazywany jest otwarcie do gleby, rozrzucony wzdłuż linii drzew lub ewentualnie wprowadzany w ramach nawadniania.

W większości wypadków sadownicy selekcjonują nawóz na podstawie rozwiązań zdobytych z poprzednich lat. Bierze się także pod szczególną uwagę kwestię kosztów i rozpuszczalności w wodzie, jeśli wybrane nawozy w sadownictwie są poświęcone do fertygacji. Jednak innym aspektem nieraz pomijanym jest zdolność różnych nawozów oraz składników odżywczych do przemieszczania się w glebie. Ta ich swoista mobilność może mieć znaczący wpływ na straty w kontekście wymywania, które są w stanie wynikać z nieodpowiednich technik wykorzystywania nawozów oraz zarządzania nawadnianiem.

Sadownicy muszą w takim razie być świadomi rozpuszczalności nawozów w wodzie pamiętając niemniej jednak, iż zdolność nawozu do rozpuszczenia w wodzie nie zawsze jest jedynym trafnym wskaźnikiem dyspozycji przemieszczania się nawozu bądź jego składników w glebie.